OUR FRIENDS

OUR FRIENDS

Stadsstrand De Kade is een laagdrempelige plek waar jong talent, buurtbewoners, artiesten, culturele- en maatschappelijke organisaties de kans krijgen om hun activiteiten te ontplooien. Zonder de hulp en inzet van vrijwilligers, culturele en maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven was het ons niet gelukt om het stadsstrand te realiseren.